กลุ่มบิน Drone Flying racing club

เราเป็นกลุ่มที่แข่งเครื่อง Drone
สำหรับทุกคนชายหญิงหนุ่มแก่ไทยและฝรั่ง
ไม่ว่าเธออยากเรียนและอยากเจอและอยากแข็งมารวมกันเราได้
A group based around racing drones in the First Person View mode where we get to see where we are flying. We are about learning, practicing and racing. Open to all young, old, new and experienced.
Come join the fun and Fly...

เริ่ม ....It starts....

Our new Logo

It has been a while in coming but it seems to be working. Racing and events in Bangkok open to one and all.
We have the timing system. We have the pilots. We have a location and always searching for more.
Come join in and have some fun and learn how to fly better, faster and fix it when it doesn't all work out.

สมัครสมาชิก ThaiFPV RSS